เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 207817    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 466    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 72252    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 117    ครั้ง
 
  เกียรติบัตรผลงานครูชลธิชา
 
  โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียน
 
จัดโดย : กลุ่มขุนหาญสหวิพัฒน
วันที่ 23-07-2559
 
 
 
 
 
Created by Kru-Chonticha