เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 254180    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 606    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 76536    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 119    ครั้ง
 
  คลังข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ : ระบบจำนวนเต็ม
ลำดับที่ ชื่อแบบทดสอบ ประเภท จำนวนข้อ ทำแบบทดสอบ
1 แบบทดสอบย่อยที่ 1 : จำนวนเต็ม 0-สอยย่อย 10
2 แบบทดสอบย่อยที่ 2 : การบวกจำนวนเต็ม 0-สอยย่อย 10
3 แบบทดสอบย่อยที่ 3 : การลบจำนวนเต็ม 0-สอยย่อย 10
4 แบบทดสอบย่อยที่ 4 : การคูณจำนวนเต็ม 0-สอยย่อย 10
5 แบบทดสอบย่อยที่ 5 : การหารจำนวนเต็ม 0-สอยย่อย 10
6 แบบทดสอบย่อยที่ 6 : โจทย์ปัญหา 0-สอยย่อย 10
7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ระบบจำนวนเต็ม 2-สอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 30
         
หน่วยการเรียนรู้ : เลขยกกำลัง
ลำดับที่ ชื่อแบบทดสอบ ประเภท จำนวนข้อ ทำแบบทดสอบ
1 แบบทดสอบย่อยที่ 1 : รู้จักกับเลขยกกำลัง 0-สอบย่อย 10
2 แบบทดสอบย่อยที่ 2 : การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง 0-สอบย่อย 10
3 แบบทดสอบย่อยที่ 3 : การดำเนินการของเลขยกกำลัง 0-สอบย่อย 10
4 แบบทดสอบย่อยที่ 4 : สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 0-สอบย่อย 10
5 แบบทดสอบย่อยที่ 5 : โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง 0-สอบย่อย 10
6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง 0-สอบย่อย 30
         
หน่วยการเรียนรู้ : ลำดับและอนุกรม
ลำดับที่ ชื่อแบบทดสอบ ประเภท จำนวนข้อ ทำแบบทดสอบ
1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 1-สอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 30
2 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 1 ลำดับ 0-สอบย่อย 10
3 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 2 ลำดับเลขคณิต 0-สอบย่อย 10
4 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 3 ลำดับเรขาคณิต 0-สอบย่อย 10
5 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 4 อนุกรม 0-สอบย่อย 10
6 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 5 อนุกรมเลขคณิต 0-สอบย่อย 10
7 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 6 อนุกรมเรขาคณิต 0-สอบย่อย 10
8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2-สอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 30
         
 
 
 
 
Created by Kru-Chonticha