เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 257334    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 623    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 77042    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 119    ครั้ง
 
  ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กชมล ดวนใหญ่  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะครู ถ้าดูวนๆซ้ำๆจะเข้าใจง่ายมากค่ะ มีคำอธิบายประกอบ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ปรเมษฐ์ พวงกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายมากๆครับ เนื้อหาสั้นๆแต่เขาใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง เอมอร ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาวดี ปล้องกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรธิดา สุพงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าใจง่ายมากค่ะ?!!!!!  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กานต์สุชา อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจง่ายด้วย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงปรีดิ์รติ แก้วมณี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดูแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ????????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายอลงกรณ์ หมั้นเหนียว  
 โรงเรียน : รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีมากครับเป็นเว็บไซต์ ที่ดีเหมาะเเก่การสอนมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ เข้าใจได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธัญสิริ นิลสนิท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรีนนเเล้วเข้าใจ????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นการสอนที่ดีมากครับ เข้าใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ชนกวนันท์​ อุ่นแก้ว​  
 โรงเรียน : โรงเรียน​ขุนหาญ​วิทยาสรรค์​  
 ข้อความ : สื่อนี้ทำให้เรียนรู้​เข้าใจได้ด้วยตัวเอง​ดีมากกก????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญพิราอร คำวัด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะ ดีเลิศ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงรุจิรา สินศิริ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจมากค่ะ????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิศัลย์ศยา อาสานาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 20:37:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพวงพร ศรีสุรักษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:54:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว พิยดา เอ้โทบุตร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:32:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. ภาวีณา ขันแข็ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีข้อมูลที่ให้อ่านได้หลากหลายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:29:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจริณทิพย์ เกษคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สื่อการเรียนนี้ ทำให้เข้าใจง่าย เเละเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ดีงามมากค่ะ????????????  
 วันที่ : 2019-06-17 13:29:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 018  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นส.รุ่งอรุณทิพย์ ศรีแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอารีสา บุญปลอด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เวลาไม่เข้าใจ สื่อเว็บนี้ช่วยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจันทร์จิรา สายจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มณีนุช เรืองคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้เข้าใจในเนื้อหาง่ายมากขึ้น ไม่ซับซ้อน  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวเสาวลักษณ์ ผาแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสราวุฒิ สุทธิบุตร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ~~`????????ความรู้ดีครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายภาสกร ทองจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากครับ ทำให้นักเรียนเข้ามากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:26:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.จิรนันท์ ทรงกลด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ระบบนี้ดีมากๆเลยค่ะ มีข้อมูลให้ศึกษาก่อนเรียน  
 วันที่ : 2019-06-17 13:26:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ธิดารัตน์ ศรีมงคล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากอ่านแล้วเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย บุญญฤทธิ์ อินทนิล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ใครไม่รู้ถูกใจสิ่งนี้  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วริศรา พระจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส วรณิกา ภักดิ์เสน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. นริศรา ประชาราษฎร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดูแล้วเข้าใจง่ายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.วรกานต์ เกษศิริโยธิน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นมากเลยค่ะ เวลาไม่เข้าใจก็เข้ามาเปิดดูได้ เป็นระบบที่ทันสมัยมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:24:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เอื้อตะวัน อุทธา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ระบบดีมากก  
 วันที่ : 2019-06-17 13:22:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสุพลภา โพธิ์อุดม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากเลยค่ะสอนครอบคลุมเนื้อหามากๆตอนแรกเป็นคนไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ตอนนี้เริ่มสนุกไปกับมันแล้วคะ ขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:21:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.พีรวิชญ์์​ โพิสาร  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ระบบนี้ทันสมัยเลยมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 10:22:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-14 13:14:29  
 
 
 
 
 

Created by Kru-Chonticha